Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan biyometrik sistemlerden bir de iris tanıma sistemleridir. İris tanıma sistemleri veya İRİS OKUMA SİSTEMLERİ olarak adlandırılan cihazlar ; hapishaneler , bankaların kasa odaları , yüksek güvenlikli kamu binaları, gümrük kapıları vb. yerlerde kullanılmaktadır. Ayrıca fabrikalarda ve işyerlerinde personel devam kontrol sistemi olarak kullanılan iris tanıma sistemleri fiyat olarak diğer biyometrik okum sistemlerine göre daha pahalı kalmaktadır.

Bilindiği gibi göz bebeğinin çevresindeki renkli halkaya iris denilmektedir. Halk arasında iris ile retinanın karıştırıldığına sıklıkla rastlamaktayız.

Dünyada aynı irise sahip iki insanın bulunma olasılığı sıfıra yakındır.Tek yumurta ikizleri bile aynı irise sahip olamazlar. Genetik oluşumlardan çok az etkilenen göz irisi kalıtımsal hastalıklardan etkilenmemektedir. Gözle görülebilen göz irisi , bölgesel farklılıklardan , ırk farklılığından ve cinsiyet farklılığından etkilenmez. İnsanın doğumundan ölününe kadar değişmez.